Acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul vă ofer consimţământul meu pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării posibilităţilor funcţionale ale serviciului de închiriere a software-ului 1С «Clouds.md » (numit în continuare Serviciu) oferit de «Contabilizare Studiere» SRL , şi confirm că oferind consimţământul meu eu acţionez în mod voluntar şi în propriul interes.

În procesul utilizării Serviciului eu pot oferi persoanelor terţe (numite în continuare persoane terţe) date cu caracter personal în scopul conectării la Serviciu.

Eu confirm că consimţământul persoanelor terţe privind transmiterea şi prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către «Contabilizare Studiere» SRL, legate de oferirea Serviciului sunt primite de către mine în modul prevăzut de Legea Republicii Moldova de date 08.07.2011 Nr.133 «Cu privire la protecția datelor cu caracter personal». Descărca →

Prezentul consimţământ se oferă pentru efectuarea oricăror acţiuni în privinţa datelor mele cu caracter personal, şi datelor părţilor terţe cu caracter personal care sunt necesare pentru asigurarea posibilităţii de oferire a Serviciului.

Eu pot revoca consimţământul meu privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ale mele şi a persoanelor terţe) în orice timp prin depunerea cererii de ştergere a contului său din sistemul Serviciului.

Posibilitatea tehnică – depunerea cererii privind ştergerea contului este întotdeauna disponibilă în cabinetul persona al clientului pe site-ul Clouds.md.