Plata pentru Servicii şi restituiri

1. Plata pentru închirierea Programelor şi pentru Serviciile prestate cu periodicitate lunară se efectuează de către Client în avans.

2. Facturile sunt prezentate în lei moldoveneşti (MDL) – valuta oficială a Republicii Moldova.

3. Factura pentru închirierea Programelor şi Serviciilor cu periodicitate lunară se prezintă cu 7 zile calendaristice înainte de survenirea datei de achitare pentru perioada următoare de utilizare a Serviciilor site-ului.

4. Factura pentru Serviciile unice prestate de Companie, dacă nu este specificat altfel, se prezintă după prestarea de către Companie a serviciului comandat de Client.

5. Factura, dacă nu este specificat altfel, trebuie să fie ÎN ÎNTREGIME achitată de Client timp de 7 zile calendaristice după prezentarea acesteia.
5.1. Toate facturile trebuie achitate fără considerarea compensărilor reciproce, compensărilor, încasărilor şi alocaţiilor.
5.2. Refuzul Dvs. de achitare a sumei la timp va constitui încălcarea acestui termen.


6. Dvs. puteţi alege una din modalităţile comode de plată: transfer bancar sau în numerar la oficiul Contabilizare.
Detaliile privind oricare din opţiunile de plată le puteţi găsi pe pagina https://clouds.md/rom/modalitatea-de-plata
6.1. Clientul de sine stătător este responsabil pentru plăţile efectuate conform datelor bancare învechite sau incorecte ale Companiei. Datele bancare actuale corecte sunt indicate în cabinetul personal pe site-ul Companiei.

7. Mijloacele băneşti se trec în contul intern (personal) al Clientului la data intrării mijloacelor băneşti în contul Companie.

8. Mijloacele băneşti se debitează de pe contul intern (personal) al Clientului în favoarea Companiei la data 1 a fiecărei luni în conformitate cu factura pentru închirierea Programelor şi/sau Serviciilor cu periodicitate lunară.

9. La începutul închirierii Programelor şi Serviciilor cu periodicitate lunară care a fost iniţiată mai târziu de data de 1 a lunii, mijloacele băneşti se debitează în momentul solicitării închirierii Programelor sau prestării Serviciilor cu periodicitate lunară.

10. Clientului, dacă nu este specificat altfel, i se oferă credit pe un termen de 7 zile calendaristice pentru achitarea facturilor prezentate.

11. După scurgerea termenului creditului (vezi p .8) şi în cazul insuficienţei sau lipsei mijloacelor băneşti pe contul intern (personal) al Clientului, Compania are dreptul să suspende (să blocheze) închirierea programului 1С sau Serviciilor cu periodicitate lunară până la momentul prezenţei sumei suficiente pentru debitarea volumului necesar de mijloace băneşti.

12. În caz de prezenţă a datoriei la Client faţă de Companie, Clouds.MD are dreptul să-i refuze Clientului deservirea ulterioară sau restabilirea deservirii până când datoria respectivă nu va fi stinsă de Client.

13. În caz de refuz a utilizării Serviciilor pe site-ul Clouds.MD, Compania îi restituie Clientului mijloacele băneşti pentru serviciile neprestate de închiriere a Programului şi/sau Serviciilor cu periodicitate lunară şi care se află pe contul intern (personal) al Clientului în Companie, cu excepţia mijloacelor băneşti achitate de Client pentru utilizarea spaţiului adiţional pe disc.
13.1. Restituirea mijloacelor băneşti neutilizate se efectuează numai prin transfer conform datelor bancare indicate de Utilizator (Client).
13.2. La cererea privind restituirea mijloacelor băneşti, care este depusă de persoana juridică, trebuie anexat documentul care confirmă împuternicirea persoanei care a semnat cererea (procură).


14. Majorarea costului deservirii.
Noi putem majora costul serviciilor în orice moment cu aviz prealabil cu 60 (şaizeci) de zile până la intrarea în vigoare a noilor tarife.
14.1. Toate plăţile în avans efectuate conform tarifelor vechi vor fi valabile până la momentul încetării acestora.