Despre confidentialitate serviciile 1C-Online

Data ultimilor modificări: 09.02.2015

PREVEDERE «PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA SERVICIULUI 1С-Online»

Confidenţialitatea datelor în timpul lucrului cu Serviciul Clouds.MD constă din 2 părţi:
- Confidenţialitatea datelor în timpul lucrului cu Serviciul 1С-Online
- - Despre confidenţialitatea pe site-ul Clouds.MD (detaliile le puteţi vedea aici →)

I) CONFIDENŢIALITATEA ÎN TIMPUL LUCRULUI CU SERVICIUL 1С

1) Campania ia toate măsurile necesare pentru protecţia datelor Clienţilor, indicate la înregistrare, de accesul neautorizat, modificare, divulgare sau nimicire.

2) Compania ia toate măsurile necesare pentru protecţia fişierelor şi bazelor de date utilizate de Client, programelor de acces neautorizat, modificare, divulgare sau nimicire.

3) Programele şi bazele lor de date sunt stocate şi efectuate în Centrul de date industrial care se află în Republica Moldova.

4) Accesul la datele Clientului, afară de acesta, poate fi oferit numai organelor competente ale ţării gazdă a centrului de date, în modul stabilit de legislaţia ţării respective.

5) Toată informaţia stocată în bazele de date ale Programelor este disponibilă numai Clientului, şi nu este disponibilă Companiei sau altor persoane.

6) Compania nu cunoaşte parola de acces a Clientului la Serviciu, dar o poate schimba la cererea reprezentantului împuternicit al Clientului sau în caz de prezenţă a informaţiei privind compromiterea datelor de acces ale Clientului.

7) Informaţia privind numele Utilizatorilor şi parolele folosite în programe nu sunt cunoscute companiei şi nu pot fi restabilite la cererea Clientului sau de orice altă persoană care nu deţine drepturi administrative de acces în programe respective.
7.1) Din această cauză compania recomandă insistent să fie câteva perechi independente de nume şi parolă a utilizatorului cu drepturi administrative de acces la programe care sunt cunoscute diferitor persoane de încredere ale Clientului.

8) Clientul şi Utilizatorii acestuia nu au dreptul să divulge numele de utilizator şi parolele sale din Programe.

9) 9) Angajaţii Companiei niciodată nu cer numele de utilizator şi parolele din Programe.

10) Compania garantează confidenţialitatea în privinţa datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, şi oferă acces la datele cu caracter personal numai acelor angajaţi care au nevoie de această informaţie în scopul prestării Serviciului, asigurând astfel respectarea de către persoanele menţionate a confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi securitatea datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora.

11) În caz de pierdere de către Client a datelor de identificare (nume de utilizator / parolă) pentru acces la Serviciu, şi în cazuri de parvenire de la Client a declaraţiilor privind utilizarea neautorizată a datelor de identificare, sau declaraţia Clientului privind restituirea mijloacelor băneşti neutilizate, Compania are dreptul să ceară de la Client, iar Clientul să-i ofere Companiei, unele date cu caracter personal care vor fi folosite exclusiv în scopul executării prezentului Acord şi protejării intereselor patrimoniale ale Clientului şi Companiei.