Despre confidentialitate la situ-ul Clouds.MD

Data ultimilor modificări: 16.02.2015

PREVEDERE «PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA PE SITE-UL CLOUDS.MD»


Confidenţialitatea datelor în procesul de lucru cu Serviciul Clouds.MD este compusă din 2 părţi:
- Confidenţialitatea datelor în procesul de lucru cu Serviciul 1С-Online (detaliile le puteţi afla aici →)
- Confidenţialitatea pe site-ul Clouds.MD

Prezenta prevedere «Cu privire la confidenţialitatea pe site-u Clouds.MD»

este destinată pentru a vă explica cum site-ul www.Clouds.MD utilizează şi păstrează informaţia oferită de Dvs. la dispoziţia site-ului Clouds.MD la intrarea în cabinetul personal al clientului şi pentru schimbul de informaţii prin Internet între site-ul Clouds.MD şi (sau) programul 1С Online, inclusiv şi printre altele, produsele distribuite sub marca comercială 1С şi «Contabilizare».

Dacă Dvs. nu sunteţi de acord cu prezenta Politică de confidenţialitate, atunci Dvs. nu aveţi dreptul la utilizarea acestui site.

Oferind datele cu caracter personal pe site-ul Clouds.MD, vizitatorul îşi oferă acordul expres privind transferul transfrontalier a datelor cu caracter personal colectate pe site pentru efectuarea solicitărilor sale voluntare.

Ce este «confidenţialitatea informaţiei»
Noţiunea de confidenţialitate se răspândeşte asupra întregii informaţii pe care compania «Contabilizare» o poate primi de la utilizator (client) în timpul navigării acestuia pe site-ul www.Clouds.MD şi care poate fi asociată sau poate aparţine unui anumit utilizator.

Obţinerea şi utilizarea datelor cu caracter personal
Compania «Contabilizare» primeşte datele cu caracter personal despre Dvs. când vă înregistraţi în calitate de utilizator, când folosiţi serviciile sau produsele noastre aflându-vă pe site-ul www.Clouds.MD.

Colectarea datelor
Noi colectăm datele personale care sunt oferite benevol de vizitatorii site-ului Clouds.md
La momentul înregistrării Clouds.MD obţine de la vizitatorii site-ului informaţie de identificare limitată, aşa ca prenumele, numele, funcţia, denumirea companiei, adresa companiei, adresa email şi numărul de telefon şi fax.

Clienţii Clouds.MD pot în orice timp să intre în cabinetul personal pentru a actualiza sau şterge orice date cu caracter personal sau de contact care au fost introduse în cont în cabinetul personal al clientului.

Adresa email şi numărul de telefon niciodată nu vor fi folosite de Compania «Contabilizare» pentru careva expedieri, cu excepţia acelor care sunt necesare pentru activitatea directă de prestare a Serviciului 1С Online şi deservirea solicitărilor voastre.

Datele cu caracter personal se colectează pentru utilizarea în următoarele scopuri:
- înregistrarea pentru produsele şi/sau serviciile online oferite pe site-ul Clouds.MD
- livrarea facturilor pentru achitarea programelor şi serviciilor de suport tehnic oferite pe site-ul Clouds.MD
- oferirea accesului la istoria comenzilor Dvs.
- expedierea către dvs. a mesajelor administrative şi rapoartelor cu privire la lucrul Dvs. în cadrul Serviciului
- aviz cu privire la defecţiunile Serviciului,
- răspunderea la solicitările şi întrebările Dvs.,
- îmbunătăţirea evenimentelor de marketing şi publicitate, prin analizarea statisticii vizitării site-ului Сlouds.MD şi utilizarea produsului.

Compania «Contabilizare» utilizează toată informaţia primită cu un singur scop: pentru a face sistemul de funcţionare a site-ului nostru cât mai confortabil pentru Dvs.

Divulgarea datelor cu caracter personal
Compania «Contabilizare» nimănui nu transmite, nu vinde şi nu divulgă datele cu caracter personal ale clienţilor, şi altă informaţie despre clienţi.
Compania «Contabilizare» şi utilizatorul au convenit în scris privind divulgarea informaţiei confidenţiale către părţile terţe.

Informaţia personală despre utilizator (client) poate fi transmisă părţilor terţe numai în următoarele cazuri:
- În caz de transmitere a solicitărilor Dvs. unei companii terţe privind prestarea serviciilor de suport tehnic sau deservire a solicitărilor Dvs., de exemplu, deservirea reglementară şi servicii de consultanţă prin telefon;
- Dacă transmiterea informaţiei confidenţiale este cerută de legislaţia Republicii Moldova sau internaţională şi/sau autorităţi cu respectarea procedurii stabilite de lege;
- Utilizatorul încalcă Acordul cu privire la utilizarea site-ului încheiat între utilizatorul Serviciului 1С-Online şi compania «Contabilzare».


Securitate
Accesul la informaţia personală despre utilizatorul site-ului www.Clouds.MD sau la setările lui personale sunt protejate de o parolă, firewall, se transmite în reţea în formă criptată, şi protecţia suplimentară a informaţiei confidenţiale a utilizatorului are loc prin sistemele de securitate ale site-ului www.Clouds.MD.

Expedierea mesajelor din cabinetul personal al clientului
Vizitatorii au posibilitatea să expedieze solicitări online prin intermediul cabinetului personal al clientului pe site-ul Clouds.MD. Mesajele lor vor conţine numele utilizatorului, adresa email. Şi orice informaţie suplimentară care utilizatorul o va dori să includă în mesaj. Întrucât noi folosim site-ul Clouds.MD în calitate de instrument pentru asigurarea deservirii clienţilor şi suportului tehnic, vizitarea cabinetului personal al clientului în viitor poate duce la expedierea către utilizator a mesajelor personalizate pe parcursul utilizării Serviciilor Clouds.MD.

Informaţia colectată pe site-ul Clouds.MD se foloseşte numai conform destinaţiei directe – pentru prestarea Serviciilor 1C-Online.
Datele cu caracter personal (informaţia personală) pot fi transmise persoanelor terţe la indicaţia directă a clientului şi în scopul prestării părţilor terţe serviciilor de însoţire tehnic 1С-Online.
Colectarea excesivă informaţiei
Clouds.MD depune tot efortul pentru a evita colectarea excesivă şi inutilă a informaţiei. Dacă vizitatorul consideră că site-ul colectează informaţie excesivă , noi îi propunem vizitatorului să se adreseze nouă prin E-mail clouds@clouds.md şi să descrie orice caz de informaţie excesivă.

Cookies şi Logs (registre)
Cookies pot fi folosite pe unele pagini ale site-ului nostru.
"Cookies" reprezintă fişiere mici de text pe hard disk-ul Dvs. care ne ajută să asigurăm setări mai precise în lucrul Dvs. pe site. De exemplu, fişierul Cookies poate fi folosit pentru păstrarea informaţiei de înregistrare despre client, deci utilizatorul nu va fi nevoit să introducă această informaţie din nou la următoarele vizite. Politica Clouds privind utilizarea Cookies are scopul de a facilita navigarea pentru vizitatori şi de a contribui la o procedură mai eficientă a înregistrării în cabinetul personal al clientului.
Pentru a gestiona în mod corect site-ul nostru noi de asemenea colectăm informaţia privind sistemul de operare şi browser-ul utilizat de vizitatorii site-ului nostru.

Aceste date statistice se colectează şi în mod generalizat se comunică webmaster-ilor noştri.
Aceasta se face pentru ca site-ul nostru să ofere posibilităţile funcţionale solicitate pentru vizitatorii noştri şi să fie o resursă informaţională eficientă.

Dacă Dvs. sunteţi îngrijorat de prezenţa Cookies, atunci majoritatea browser-ilor le permite utilizatorilor să refuze utilizarea Cookies. Vizitatorul site-ului la vizualizarea majorităţii paginilor site-ului poate refuza utilizarea Cookies, însă refuzul de utilizare a Cookies pe anumite pagini poate afecta lucrul unor funcţii, şi în rezultat, utilizarea acestor funcţii ale site-ului va deveni imposibilă.
După încetarea vizitării site-ului, la dorinţă, Dvs. în orice timp puteţi şterge Cookies de pe calculatorul Dvs.

Persoane terţe
Datele Dvs. cu caracter personal nu se vor stoca cu acces liber.

Politica Clouds.MD presupune divulgarea informaţiei personale persoanelor terţe numai în caz de:
- Rugăminte a clientului exprimată în mod expres,
- În conformitate cu cerinţele legii prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
- Plăţi cu cardul de credit prin gateway de plată a băncii.

Clouds.MD nu colectează informaţia personală pentru răspândire sau vânzare către persoane terţe cu scop de marketing sau expedierilor la E-mail din partea persoanelor terţe.

Pentru acei utilizatori care achită serviciul pe site-ul nostru noi putem obţine adresa IP, versiunea browser-ului şi alte informaţii despre mijloacele software şi hardware ale cumpărătorului. Aceste informaţii se transmit şi se utilizează de sistemul bancar de plată exclusiv în scopul securităţii şi verificării autenticităţii. Efectuând cumpărarea pe site-ul nostru Dvs. permiteţi colectarea şi utilizarea acestei informaţii.

Păstrarea datelor cu caracter personal a Clienţilor
O parte din informaţia pe care noi o primi nu se salvează. Informaţia de contact a clientului site-ului Clouds.MD (de exemplu, informaţia primită la înregistrare pentru oferirea accesului la cabinetul personal pe site) se vor păstra atât timp cât această informaţie este necesară pentru deservirea Clientului sau până ce utilizatorul nu va trimite o cerere de ştergere a informaţiei datelor sale cu caracter personal.
Datele cu caracter personal (informaţia personală) şi adresele email ale clienţilor se păstrează atât timp cât este determinat de legislaţia Republicii Moldova pentru păstrarea informaţiei personale.
Adresele email ale clienţilor se păstrează atât timp cât este considerat rezonabil pentru facilitarea solicitărilor ulterioare potenţiale de la clienţii site-ului.

Înregistrare de probă
Pentru a primi acces la Serviciu pe parcursul perioadei de probă utilizatorii sunt obligaţi să treacă înregistrarea primară.
Informaţia personală care se indică la înregistrare pe site-ul Сlouds.MD se oferă benevol de client.
În caz dacă clientul mai târziu a decis să refuze Serviciile, datele lui cu caracter personal (informaţia personală) se păstrează timp de 3 luni după încetarea perioadei de probă.
Adresele email ale clienţilor care au depus cerere de primire a accesului la Serviciu pe parcursul perioadei de probă se păstrează atât timp cât compania Contabilizare consideră rezonabil pentru facilitarea evidenţei şi procesării solicitărilor ulterioare potenţiale de la clienţii site-ului.

Accesul clienţilor la informaţia personală
Fiecare vizitator are drept de acces la datele pe care el/ea le-a prezentat prin intermediul site-ului Clouds.MD.

Pentru actualizarea informaţiei, utilizatorul site-ului trebuie să intre în cabinetul personal şi apoi să actualizeze informaţia introdusă anterior.
Clouds.MD tinde spre asigurarea unui acces rezonabil şi practic pentru clienţi pentru a le oferi posibilitatea de identificare şi corectare a unei eventuale inexactităţi.

Când informaţia personală va fi introdusă, verificată şi salvată de către client, Clouds.MD îşi va asuma responsabilitatea pentru păstrarea informaţiei introduse.
Clouds.MD nu este responsabil pentru actualitatea şi exactitatea datelor cu caracter personal introduse de către client.
Clientul este responsabil pentru menţinerea actualităţii informaţiei.

Securitate
Pe site-ul Clouds.MD sunt implementate standardele general acceptate de securitate tehnologică şi operaţională pentru protejarea de pierdere a informaţiei personale, utilizării incorecte, modificarea sau nimicirea.
Toţi angajaţii Clouds.MD respectă cerinţele acestei politici de securitate. Numai angajaţii autorizaţi ai Clouds.MD au acces la informaţia personală a clienţilor, şi aceşti angajaţi au convenit să asigure confidenţialitatea acestei informaţii.

Copii
Clouds.MD înţelege importanţa protejării vieţii private a copiilor, îndeosebi în mediul online. Politica Cloulds.MD presupune excluderea faptului de colectare şi păstrare a informaţiei despre copiii sub vârsta de 18 ani.

Modificări
Contabilizare îşi rezervă dreptul să modifice sau să completeze prezenta Politica de confidenţialitate în orice moment. Data intrării în vigoare va fi indicată la începutul acestei cereri.
În caz de introducere a corectărilor în Politica de confidenţialitate, Clouds.MD va notifica utilizatorii cu privire la modificări timp de două săptămâni pe site-ul nostru www.Clouds.MD.

Solicitări
Dacă Dvs. aveţi careva întrebări sau probleme referitor la această politică, vă rugăm să le adresaţi la E-mail-ul clouds@clouds.md cu indicarea titlului în scrisoare Clouds.MD – cu privire la politica de confidenţialitate a informaţiei.