1C:Soluţii industriale - online

Programa 1C - soluţii industriale

Soluţiile industriale a programei "1C:Enterprise 8" au menirea de a asigura la maxim satisfacerea cererinţelor şi necesităţilor de automatizare a celor mai importante business-procese a întreprinderii, oferă posibilităţi consumatorului de a economisi la implimentarea acestora prin disponibilitatea lor ca un produs finit.
Pe lîngă acesta, soluţiile industriale reflectă specificul evidenţei, caracteristice diferitor genuri de activitate comercială. De exemplu:
Agricultura – întreprindere agricolă
Soluţia dată este destinată automatizării evidenţei şi gestiunii întreprinderii agricole, reflectă specificul evidenţei în domeniul agricol şi ţine cont de specificul ducerii evidenţei contabile în acest domeniu în Republica Moldova, precum şi permite planificarea activităţii agricole, şi anume cultura plantelor, se duce evidenţa productivă a lucrărilor şi serviciilor agricole, precum şi evidenţa lucrărilor efectuate prin intermediul maşinilor agricole.
Lombard
Apare necesitatea ducerii evidenţei articolelor de giuvaiergie, împărţite ţinînd cont de diferite caracteristici, claritate, mărimi, incrustaţii (descriere), ţara de origine, ş.a.
Logistica: Gestiunea depozitului şi transportul auto:
Soluţia pentru automatizarea proceselor de evidenţă a mărfurilor la depozit şi de transportare a încărcăturii în lanţ: «furnizor-depozit-client» (Logistica şi managementul transporturilor). Configuraţia dată poate fi utilizată atît de întreprinderile care deţin departamente proprii de transport, cît şi de către acelea care nu le au.
Ducerea evidenţei în cadrul unei întreprinderi de construcţii:
Un produs software pentru automatizarea complexă a construcţiilor. Această soluţie este predestinată automatizării depline a diferitor aspecte a procesului de construcţii pe toate ciclurile de gestiune: financir, de producţie şi resurse materiale, resurse umane ş.a. Pentru gestiunea unei companii de construcţii este nevoie de un mecanism unic de evidenţă: metric pentru evidenţa materialelor, evidenţa care oferă o recalculare a unor date sau valori, în baza unui coeficient ( de exemplu recalculul din metri pătraţi în bucăţi).

Avantajele utilizarii platformei 1С: Entreprise 8

Soluţii industriale – lista programelor oferite în arendă

Codul programului
pe site-ul 1C
Denumirea programului
Developer
4.1. Contabilizare 4.0 Evidenta Contabilului pentru intreprinderele Agricole pentru 1С:Entreprise 8
"Contabilizare"
4.2. Contabilizare 4.0 Lombard pentru 1С:Entreprise 8
"Contabilizare"
4.3. Contabilizare 4.0 Apa Canal pentru 1С:Entreprise 8
"Contabilizare"
4.4. Contabilizare 4.0 Logistica Gestionarea Depozitorilor + Transport Auto pentru 1С:Entreprise 8
"Contabilizare"
4.5. Contabilizare 4.0 Gestiunea Intreprinderii de Constructii 1С:Entreprise 8
"Contabilizare"

Pentru detalii de pret este nevoie sa treceti la pagina "Magazin electronic 1C (Vitrina productelor 1C)"

Programele 1C in arenda au interface din saitul electron a rapoartelor fiscale "Servicii fiscale electronice"(saitul Inspectoratulului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor al RM).
In continutul configuratiei este inclus planul de conturi comun a evidentei conyabila a RM intrat in vigoare din 1 ianuarie 2014 conform:
Standardele Naţionale de Contabilitate cu aplicare de la 1 ianuarie 2014
Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 1 ianuarie 2014

Prezentarea programei 1С:Entreprise 8 pentru Moldova in arenda

Prezentarea programei 1C:Organizatiile de stat si organizatiile de bujet